tisdag 29 juli 2008

Ateism, icke-normativ sex och annat filtreras av Birmingham

Birminghams stadsfullmäktige har infört ett system som censurerar vissa sajter som de anställda försöker surfa till. Bland det som filtreras bort finns sidor om ateism, satanism, häxkonst (wicca), kriminellt beteende och sexuellt avvikande. Att besöka sidor om kristendom, islam, hinduism och andra "normala" religioner går däremot bra.

Wicca är numera en erkänd religion, så vitt jag vet. Anton LaVey's Church of Satan har en stor mängd anhängare (vet dock inte om hans kyrka är en erkänd religion) och sidor om ateism är definitivt en nödvändighet att släppa igenom om man på allvar vill kunna nå upp till religionsfrihet, eftersom man annars inte har alternativet att inte tillhöra en religion.

När det gäller sexuellt avvikande ("sexual deviancy") vet jag inte riktigt hur omfattande filtret är. Om det enbart försöker filtrera bort sådant som faktiskt är olagligt (barnpornografi samt förmodligen också våldspornografi, bestialism och nekrofili) så kan man möjligen ha förståelse för deras agerande (jag anser dock att man bör ta en allvarlig funderare på vad man har för synsätt om man utgår ifrån att de anställda kommer att surfa barnporr), men om de till exempel filtrerar bort homoerotisk porr, men släpper igenom heteroerotism, så gör de sig definitivt skyldiga till diskriminering.

Nu bör det dock sägas att jag knappast tror att porrsurfande till sidor om BDSM, ateism, satanism, voodoo och diverse annat som deras filter syftar till att censurera är saker som tillhör till arbetsuppgifterna för den genomsnittlige tjänstepersonen i Birmingham, men det är inte det som är det väsentliga. Tillåter man de anställda att fritidssurfa, men bara på vissa sidor (vilket torde vara fallet då de inte filtrerar bort sidor om kristendom, samt bara filtrerar bort "avvikande" sex), så ger man de anställda budskapet: "OK, ni får surfa, men bara om ni har en religiös åskådning vi accepterar, en sexuell läggning vi tycker är sund och intressen som vi anser acceptabla".


Just ja: i en passus längst ned i artikeln nämns också att stadskontoret i Birmingham för fullt arbetar med att utveckla programvara för övervakning av de anställdas internetanvändning. Storebror ser dig, även på jobbet.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet