torsdag 10 juli 2008

Take-away oblat får katoliker att gå i taket

Den katolska världen (iaf i Florida) är rasande efter att en student vid University of Central Florida tagit med sig en oblat från nattvarden utan att äta den. Studenten, Webster Cook, har av katolikerna blivit anklagad för hatbrott (!), fått sitt handlande jämfört med kidnappning (!!) och till och med mordhotats (!!!). Hans till synes oskyldiga handling har kallats en dödssynd (dödssynder finns för övrigt varken omnända i gamla eller nya testamentet; de är ett kyrkligt påfund) och till råga på allt har inte universitetet rakryggat stått upp och stöttat honom, utan istället poängterat hur viktig deras relation med den katolska kyrkan är.

Webster Cook gav till sist upp och returnerade oblaten. Detta verkar dock inte vara nog, vissa kräver nämligen att universitetet skall stänga av honom för hans agerande, och universitetet har lämnat dörren öppen för prövning om en sådan begäran inkommer.

Katolikernas reaktion är dock inte helt oförklarlig. De flesta kristna sekternakyrkorna är eniga om att nattvarden är en symbolisk rit, men hos ett fåtal, däribland katolikerna, ingår det i dogman att vinet verkligen förvandlas till Kristi blod när det helgas, och att oblaten verkligen förvandlas till Kristi lekamen.

Tolkar man dogman stenhårt rör det sig alltså verkligen om att Cook har tagit med sig en bit av Kristi lekamen ut från nattvarden.

Men varför löste inte kyrkan problemet genom att helt enkelt förklara att oblaten visserligen förvandlas till Kristi lekamen när den helgas, men att detta endast gäller om oblaten intas under nattvardsceremonin av en rättroende?

Då hade ju Cook suttit där med en vanlig bit vetekex. Katolikerna hade kunnat peka finger och skratta lite överlägset "Haha, han tror verkligen att det där kexet är heligt, inser han inte att det bara utgör Kristi lekamen i samband med nattvarden?"

Om oblaten förvandlas till Kristi lekamen rent materiellt, torde det vara tämligen enkelt att på vetenskaplig väg upptäcka skillnaden mellan en helgad oblat och en icke-helgad oblat, så detta kan rimligen inte vara fallet (det vore ju dumt av katolska kyrkan att hävda något som faktiskt går att motbevisa när det istället finns möjlighet att hänvisa till metafysik).

Sålunda måste det vara någonting spirituellt som skiljer mellan helgad och icke-helgad oblat (den helgade oblaten har ett metafysiskt attribut som den icke-helgade oblaten saknar). På grund av detta känns det i alla fall för mig som att kyrkan är på hal is om de påstår att oblaten som Cook fick med sig hem utgjorde Kristi lekamen.

Katoliker, liksom de flesta andra kristna, hävdar ju nämligen att deras gud är allsmäktig. Om så är fallet torde det vara en hädelse att hävda att icke-rättrogna skulle givas möjlighet att förtära Kristi blod och Kristi lekamen, än mindre en möjlighet att skymfa detsamma. Rimligen skulle en allsmäktig gud bara låta rättrogna ta del av nattvardens "äkta" funktion. Övriga skulle få i sig en munfull vin och en torr bit vetekex.

Som budordet säger, "du skall icke bära falskt vetebröd i din väska". Eller nåt sånt.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet