tisdag 8 juli 2008

Bloggare ses som ett hot mot de rådande strukturerna även i Ryssland

Tätt i hälarna på EUs förslag om registrering av alla bloggare och Irans förslag att införa dödsstraff för bloggande om vissa känsliga ämnen, har nu Ryssland fällt en bloggare som kritiserade polisens metoder för uppvigling.

Bloggar ersätter i allt större utsträckning tidningarnas debattsidor som den plats där politiker ger uttryck för sina åsikter. Vad som skiljer blogosfären från debattsidorna är dock att inte bara politiker får en syl i vädret. Även medelsvensson kan få ge uttryck för sina åsikter i en blogg; inga spaltmillimeter sätter gränserna för antal och längd på debattinläggen, inga klåfingriga redaktörer bestämmer huruvida ämnet är intressant nog att förtjäna publicering eller ej.

Blogosfären må innehålla material av starkt skiftande kvalitet, men den innehåller också ett betydligt större spektrum av åsikter samt ett möjliggör att ett betydligt bredare utsnitt av befolkningen kan göra sin röst hörd.

Internet har inneburit ett paradigmskifte, men till syvende och sist är nätet bara ett nytt media. Trots detta verkar politiker, både i Sverige och annorstädes, anse att yttrandefrihet, pressfrihet, religionsfrihet, meddelarfrihet, brevhemligheten och ett flertal andra rättigheter och friheter plötsligt inte är applicerbara.

Fri- och rättigheter som den grå massan tar som självklara och skulle protestera högt över om de inskränktes för "gammelmedia", stampas det hejvilt på när internet är inblandat.

Jag har envist hävdat att det inte finns någonting fundamentalt som gör att yngre är mer "internetmogna" än äldre, men jag har börjat inse att jag har fel. Det rör sig dock inte om datorvana; att lära sig att använda en dator kan de flesta göra, oavsett ålder.

Vad det rör sig om är förmågan att förutsättningslöst acceptera att nätet bara är ett i raden av kommunikationsformer. E-post är en ny typ av brev. Bloggar är den nya tidens pamfletter och debattsidor.

Vad de som inte vuxit upp med nätet som en del av vardagen måste lära sig att förstå, är att nätet inte är ett hot mot demokratin, utan en möjlighet att stärka demokratin. Hotet mot demokratin är de försök som görs för att inskränka dina fri- och rättigheter på nätet.

Om du inte accepterar att dina brev ångas upp och läses av staten, acceptera då inte heller att din e-post scannas.

Om du inte accepterar att du registreras för att du delar ut politiskt eller religiöst material, acceptera då inte heller registrering av bloggare.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet