måndag 29 januari 2007

Vissa är så inskränkta att man blir mörkrädd

Ibland vet jag inte om jag skall skratta eller gråta.

Gayparader är satanistiska.

Själv ser jag inte vare sig satanism eller homosexualitet som ett hinder för att tillåta en parad. Satanism är en religion bland andra och homosexualitet är en sexuell läggning bland andra.

Hillary Clinton en förespråkare av privatlivet?

Hillary: The Privacy Candidate?

En intressant artikel. Tyvärr rimmar det illa med hennes ja till obligatorisk registrering av bloggare.

torsdag 18 januari 2007

USA vill registrera politiska bloggare. Enligt förslaget skall alla politiska bloggare som har fler än 500 läsare registrera sig, eller hotas av 1 års fängelse...


Uppdaterat:

Förslaget blev nedröstat i senaten.

Det är tragiskt att se att så många "demokrater" är motståndare till grundläggande demokratiska friheter; åsikts- och yttrandefrihet.

måndag 15 januari 2007

USA leker världspolis igen...

USA stoppar bistånd. Om mottagarländerna inte uppskattas av USA spelar det tydligen ingen roll vad syftet med pengarna är. AIDS-konferenser är av ondo om de är på Kuba. Att det dessutom skall krävas hot om stämning för att få tillbaka pengarna tyder på att USA totalt saknar självinsikt.

Och i Storbritannien fortsätter friheterna att skingras för vinden

Tony Blair vill bygga en superdatabas med personliga uppgifter. Hade Bodström suttit som justitieminister hade nog en svenska motsvarighet inte varit långt borta (självklart med möjlighet för RIAA/MPAA/APB att få loss uppgifter utan problem). Hoppas att vår borgerliga regering är mer förnuftiga i det avseendet.

söndag 14 januari 2007

Storm...

Stormen Per förväntas kosta kraftbolagen enorma summor. Stormen Gudrun drabbade också hårt; ensamt hade Eon (f.d. Sydkraft) kostnader i storleksordningen 1.5 miljarder. Hur många miljarder det skall till innan kraftbolagen inser att betydligt större kraftledningsgator måste till? Att snåla lönar sig inte i längden.

fredag 12 januari 2007

Övervakningsiver...

Svenskarna vill ha mer övervakning

Det är uppenbart att stora delar av Sveriges befolkning varken förtjänar frihet eller trygghet. Att många svenskar sätter trygghet (socialism) framför frihet (liberalism) är visserligen väl känt, men resultaten från den här undersökningen är rent skrämmande.

Det vore för övrigt intressant att veta vilka frågeställningar som använts, samt vilka intrång i vår personliga integritet som den är undersökningen kommer att motivera.


Återigen får jag bruk av mitt favoritcitat:

"Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." -- Benjamin Franklin (eller Richard Jackson, beroende på vilken historiker man lyssnar till)

måndag 8 januari 2007

"Oskyldiga får enligt lagstiftningen tåla att drabbas"

Tillslaget mot The Pirate Bay i våras var inte rättsvidrigt.

Oskyldiga får enligt lagstiftningen tåla att drabbas


Tragiskt på min ära. Inget upphovsrättsskyddat fanns på någon av Pirate Bays servrar och inte heller på någon av de andra maskiner som beslagtogs. Ändå anses tillslaget inte ha varit rättsvidrigt...

måndag 1 januari 2007

Storebror ser ännu mer

US 'licence to snoop' on British air travellers
Suck... Ännu en orsak att inte resa till USA.

Jakten på "terrorismen"

Skyldig tills motsatsen bevisats?

En tankeväckande artikel. Är det verkligen värt att skrota vårt demokratiska samhälle och ge upp grunden för vår rättsstat ("oskyldig tills motsatsen bevisats") i kampen mot terrorismen? Själv anser jag inte det. Terrorism har som mål att underminera det förtroende deras motståndare innehar, samt att skapa rädsla. Oftast rör det sig om grupper som saknar direkt makt som attackerar stater, alternativt religiösa grupperingar som anfaller andra religiösa grupperingar.

Om en part som utsätts för terrordåd sjunker till en nivå där de själva utsätter de "sina" för rättslöshet, ständigt ökar graden av övervakning och begränsar individernas friheter, i hopp om att skydda sig från andras terrordåd, så har terroristerna till stor del uppnått vad de eftersträvade.

"Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." -- Benjamin Franklin (eller Richard Jackson, beroende på vilken historiker man lyssnar till)

Och det är just det vi gör: vi ger upp frihet (rätten till en rättvis prövning i domstol och att få veta de grunder på vilka man anklagas) för att köpa oss säkerhet som förmodligen till och med är falsk.

Artikeln ställer också två frågor:

"Kan terrorister väljas till en demokratisk regering? Kan en demokratisk regering utföra terrorhandlingar?"

Båda dessa frågor skulle jag vilja besvara med "Ja!".

En regering som tillsats i enlighet med demokratiska spelregler (öppna och fria val, samt inget - eller för att vara realistisk, minimalt - valfusk) som följer parlamentariska spelregler vid beslut, är definitivt en demokratisk regering, oavsett om den består av terrorister eller inte. ANC, IRA (Shin Fein) och ETA är några exempel på politiska rörelser som betrakta(t)s som terroriströrelser.

Wikipedias definition av terrorism:

"Terrorism is a term used to describe violence or other harmful acts committed (or threatened) against those considered innocents by groups or persons for political, nationalist, or religious goals. As a type of unconventional warfare, terrorism means to weaken or supplant existing political landscapes through capitulation, acquiescence, or radicalization, as opposed to subversion or direct military action."

Merriam-Websters definition av terrorism:

"The systematic use of terror especially as a means of coercion"

och av terror:

"Violent or destructive acts (as bombing) committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands "

Statsterrorism kan exempelvis utgöras av militära anfall mot privatpersoner (exempelvis båda sidor i Palestina/Israel-konflikten), förtryck av folkgrupper (exempelvis Turkiets förtryck av den kurdiska minoriteten), osv.

Vad vi än gör kommer vi alltid att ligga steget efter terroristerna. Det enda som kan ge oss trygghet är att underminera terroristernas maktbas och rekryteringsgrund. Inte ens det är en perfekt lösning; det kommer alltid att finnas galningar, men den organiserade terrorismen kan bara bekämpas genom att motverka religiösa, ekonomiska, och kulturella motsättningar. FN är ett forum för detta, men FN kommer aldrig kunna fungera fullt ut så länge de mäktigaste länderna utnyttjar sin vetorätt i säkerhetsrådet till att stoppa viktiga förslag. FN kommer aldrig att fungera fullt ut så länge inte alla tar FN på allvar. FN är vad vi gör det till. Unilaterala lösningar på multilaterala problem försvagar FN och medverkar enbart till att öka grogrunden för terrorism.

Även EU har en roll att spela. Exempelvis bör EU tydliggöra för Turkiet att inga ytterligare medlemsskapsdiskussioner kan fortgå innan förtrycket mot kurderna upphör. Och vara ett föredöme när det gäller krishanteringshjälp.
 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet