måndag 1 januari 2007

Jakten på "terrorismen"

Skyldig tills motsatsen bevisats?

En tankeväckande artikel. Är det verkligen värt att skrota vårt demokratiska samhälle och ge upp grunden för vår rättsstat ("oskyldig tills motsatsen bevisats") i kampen mot terrorismen? Själv anser jag inte det. Terrorism har som mål att underminera det förtroende deras motståndare innehar, samt att skapa rädsla. Oftast rör det sig om grupper som saknar direkt makt som attackerar stater, alternativt religiösa grupperingar som anfaller andra religiösa grupperingar.

Om en part som utsätts för terrordåd sjunker till en nivå där de själva utsätter de "sina" för rättslöshet, ständigt ökar graden av övervakning och begränsar individernas friheter, i hopp om att skydda sig från andras terrordåd, så har terroristerna till stor del uppnått vad de eftersträvade.

"Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." -- Benjamin Franklin (eller Richard Jackson, beroende på vilken historiker man lyssnar till)

Och det är just det vi gör: vi ger upp frihet (rätten till en rättvis prövning i domstol och att få veta de grunder på vilka man anklagas) för att köpa oss säkerhet som förmodligen till och med är falsk.

Artikeln ställer också två frågor:

"Kan terrorister väljas till en demokratisk regering? Kan en demokratisk regering utföra terrorhandlingar?"

Båda dessa frågor skulle jag vilja besvara med "Ja!".

En regering som tillsats i enlighet med demokratiska spelregler (öppna och fria val, samt inget - eller för att vara realistisk, minimalt - valfusk) som följer parlamentariska spelregler vid beslut, är definitivt en demokratisk regering, oavsett om den består av terrorister eller inte. ANC, IRA (Shin Fein) och ETA är några exempel på politiska rörelser som betrakta(t)s som terroriströrelser.

Wikipedias definition av terrorism:

"Terrorism is a term used to describe violence or other harmful acts committed (or threatened) against those considered innocents by groups or persons for political, nationalist, or religious goals. As a type of unconventional warfare, terrorism means to weaken or supplant existing political landscapes through capitulation, acquiescence, or radicalization, as opposed to subversion or direct military action."

Merriam-Websters definition av terrorism:

"The systematic use of terror especially as a means of coercion"

och av terror:

"Violent or destructive acts (as bombing) committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands "

Statsterrorism kan exempelvis utgöras av militära anfall mot privatpersoner (exempelvis båda sidor i Palestina/Israel-konflikten), förtryck av folkgrupper (exempelvis Turkiets förtryck av den kurdiska minoriteten), osv.

Vad vi än gör kommer vi alltid att ligga steget efter terroristerna. Det enda som kan ge oss trygghet är att underminera terroristernas maktbas och rekryteringsgrund. Inte ens det är en perfekt lösning; det kommer alltid att finnas galningar, men den organiserade terrorismen kan bara bekämpas genom att motverka religiösa, ekonomiska, och kulturella motsättningar. FN är ett forum för detta, men FN kommer aldrig kunna fungera fullt ut så länge de mäktigaste länderna utnyttjar sin vetorätt i säkerhetsrådet till att stoppa viktiga förslag. FN kommer aldrig att fungera fullt ut så länge inte alla tar FN på allvar. FN är vad vi gör det till. Unilaterala lösningar på multilaterala problem försvagar FN och medverkar enbart till att öka grogrunden för terrorism.

Även EU har en roll att spela. Exempelvis bör EU tydliggöra för Turkiet att inga ytterligare medlemsskapsdiskussioner kan fortgå innan förtrycket mot kurderna upphör. Och vara ett föredöme när det gäller krishanteringshjälp.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet