lördag 23 december 2006

"Sympati"åtgärder *OCH* kollektivbestraffning

Genom sympatiblockad och kollektivbestraffning försöker nu maffian (HRF) utöva såväl direkta som indirekta påtryckningar mot Wild'n'Fresh i Göteborg.

Sympatiblockad mot Wild'n Fresh (DN)

Den här konflikten blir alltmer befängd. Facket försöker "skydda" de anställda, som inte ens är fackmedlemmar och som uttryckligen sagt att de inte vill ha kollektivavtal. Arbetsgivaren vill inte heller skriva på ett kollektivavtal.

Det enda ett påskrivet avtal skulle innebära för de anställda är sänkta löner (eftersom arbetsgivaren tvingas betala en onödig avgift till facket) alternativt arbetslöshet (om arbetsgivaren inte längre har råd att bedriva sin verksamhet på grund av de ökade konstnader avtalet skulle innebära).

Facket påstår att de enbart gör detta för att försvara de anställdas rättigheter. Men vad de egentligen gör är att skydda sig själva. De är rädda för att fler ska inse att det är totalt absurdt att facket kan kräva kollektivavtal om inga fackanslutna finns på företaget.

Jag tillhör faktiskt de som anser att facken behövs. Men facket skall verka för sina medlemmars bästa, inte för sitt eget bästa. Och de skall inte ha rätten att förhandla på arbetsplatser där de inte har några medlemmar. Och framförallt skall de inte kunna ägna sig åt kollektivbestraffning och sympatiåtgärder.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet