lördag 23 december 2006

"Sympati"åtgärder *OCH* kollektivbestraffning

Genom sympatiblockad och kollektivbestraffning försöker nu maffian (HRF) utöva såväl direkta som indirekta påtryckningar mot Wild'n'Fresh i Göteborg.

Sympatiblockad mot Wild'n Fresh (DN)

Den här konflikten blir alltmer befängd. Facket försöker "skydda" de anställda, som inte ens är fackmedlemmar och som uttryckligen sagt att de inte vill ha kollektivavtal. Arbetsgivaren vill inte heller skriva på ett kollektivavtal.

Det enda ett påskrivet avtal skulle innebära för de anställda är sänkta löner (eftersom arbetsgivaren tvingas betala en onödig avgift till facket) alternativt arbetslöshet (om arbetsgivaren inte längre har råd att bedriva sin verksamhet på grund av de ökade konstnader avtalet skulle innebära).

Facket påstår att de enbart gör detta för att försvara de anställdas rättigheter. Men vad de egentligen gör är att skydda sig själva. De är rädda för att fler ska inse att det är totalt absurdt att facket kan kräva kollektivavtal om inga fackanslutna finns på företaget.

Jag tillhör faktiskt de som anser att facken behövs. Men facket skall verka för sina medlemmars bästa, inte för sitt eget bästa. Och de skall inte ha rätten att förhandla på arbetsplatser där de inte har några medlemmar. Och framförallt skall de inte kunna ägna sig åt kollektivbestraffning och sympatiåtgärder.

söndag 17 december 2006

Skriv på mot HRF!

För er som inte redan skrivit på:

lördag 16 december 2006

Privatisering och socialisternas ständiga farhågor

Nu när vi äntligen åter fått en icke-socialistisk regering finns möjligheten att återställa ekonomin till något sundare. Där ingår privatisering av statligt ägda företag. Redan har ramaskrin höjts från socialistiskt håll (S, deras alter ego LO, samt deras ständiga följeslagare och nickedocka V).

När det gäller förslaget att sälja ut Apoteket sägs exempelvis att medicin kommer att bli dyrare, tillgängligheten lägre och servicen sämre. Till och med farhågor om ökat medicinmissbruk har framförts. Men hur ser verkligheten ut? Här i Finland är apoteken privata. Även här krävs recept för att få ut farliga mediciner. Prisnivåerna är de samma, eller något lägre. Antalet butiker är betydligt fler. Öppettiderna är liknande de i Sverige (även om Finland lider av någon form av söndagssjuka - alla butiker större än 50m² är stängda på söndagar).

Ett annat argument som används är att vi i långa loppet kommer att förlora ekonomiskt på utförsäljningen, eftersom de statliga företagen är vinstdrivande. Och då börjar vi närma oss vad jag tror är pudelns kärna. För här ligger ju nämligen socialismens och kommunismens primära ekonomiska ståndpunkt - företag skall ägas av staten. I den socialistiska tankesfären är privata företagare automatiskt onda, medan statliga eller kommunala företag automatiskt är goda (för ett lysande exempel på denna tankegång, följ gärna min partikollega Fredrick Federleys lysande granskning av Wild'n'Fresh i Göteborg - enligt facket är ägaren ond och förtrycker sina anställda).

Vad jag skulle vilja veta är vilka företag som S och V skulle vilja förstatliga? Om de är motståndare till privatisering av de nuvarande statligt ägda företagen är det rimligt att anta att de vill att fler företag skall förstatligas. Eller menar de att exakt de företag som är statliga idag är de som behöver vara statliga? Det vore i så fall en prestation väl värd att applådera. För visst är det enkelt att å ena sidan motivera att Vin & Sprit skall vara statligt ägt, men Swedish Match skall vara privat ägt?

Om de socialistiska och kommunistiska partierna mer öppet erkände att ökat statligt och kommunalt ägande är deras agenda skulle nog betydligt färre lyssna när de skriker varg varje gång det borgerliga blocket vill göra sig av med verksamheter som inte bör drivas i statlig regi. För i slutänden är det ju detta det rör sig om - företag skall bedrivas i sund konkurrens av de som är bäst lämpade att göra detta. Inte användas som politiska tillhyggen eller inkomstkällor för staten.
 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet