måndag 16 juni 2008

FRA samlar för mycket redan idag...

Är det här den verkliga orsaken till att regeringen är så ivrig att rösta igenom FRA-lagen? Förhoppningsvis inte. Men nog känns det underligt att en borgerlig regering vill rösta igenom ett förslag som tagits fram av Socialdemokraterna.

FRA har alltså samlat data utan tillstånd i 10 års tid. Det påstås visserligen att "bara" trafikdata (information om vem som kommunicerat med vem) samlats in, inte själva trafikens innehåll. Men om de har ljugit om detta i 10 års tid kan man ju tvivla på att det de säger nu är hela sanningen.

De som tror på att FRA kommer att hålla sig inom de gränser som lagförslaget satt upp kan ju fundera kring hur väl FRA hållit sig inom de nuvarande gränserna.

Oavsett om lagen går igenom eller ej bör en kommission tillsättas som granskar FRAs överträdelser och som sedan lämnar över informationen till riksåklagaren för behandling i regeringsrätten. Oavsett om det FRA gjort tidigare framledes kommer att lagliggöras bör inte deras tidigare olagligheter ignoreras. Regeringen måste sätta ned foten och visa att om FRA missbrukar sitt förtroende så straffas de för detta.

Ett första steg är dock självklart att FRAs generaldirektör omedelbart bör avsättas.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet