torsdag 20 september 2007

Rättsstaten USA knakar i fogarna

Habeas corpus, den fängslades rätt att få veta orsaken till sitt fängslande samt möjligheten att få bemöta sina anklagelser i domstol, är en grundsten i alla moderna rättsstater. Därför var det tragiskt när USAs kongress förra året upphävde den för de krigsfångar som sitter inspärrade på Guantanamo Bay.

Än mer tragiskt är det att USAs senat nu röstat nej till att återinföra habeas corpus; visserligen röstade en majoritet för att återinföra habeas corpus, men det var inte tillräckligt; det hade krävts 4 röster till för att förslaget skulle gå igenom. Heder till de som röstade för ett återinförande - de som röstade emot bör dock ta sig en funderare på vilket slags samhälle de egentligen vill företräda.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet