lördag 22 september 2007

Kameraövervakning - både ineffektivt och integritetskränkande

London är förmodligen världens mest kameraövervakade stad. Kameraövervakningen har ursäktats med att den hjälper till att förebygga brott Jag och många med mig har dels ifrågasatt hur väl underbyggt detta är, dels ifrågasatt varför en eventuellt minskad brottslighet ges högre prioritet än den förlust av personlig integritet som övervakningen innebär.

Att den personliga integriteten kränks är väl känt. Nu visar forskningsresultat att 4 av de 5 områden som har flest kameror faktiskt har färre uppklarade brott än genomsnittet.

Kommer det här att resultera i att kamerorna monteras ned? Knappast. Förmodligen tas det bara som förevändning för att sätta upp än fler kameror eller inskränka den personliga integriteten på andra sätt.

Britterna borde lära av sin historia och läsa lite om sir Robert Peel, grundaren av det moderna britiska polisväsendet, vars mest kända princip var:
The police are the public, and the public are the police.

Jag kan bara nicka och instämma. Polisen är effektivast om den finns ute bland medborgarna, har medborgarnas tilltro och är en del av befolkningen istället för medborgarnas övervakare. Detta är för övrigt någonting som även polisväsende och regering här i Sverige borde ta till sig. vi behöver fler närpoliser.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet