måndag 29 september 2008

Religiösa samfund skall inte ägna sig åt myndighetsutövning!

RFSU föreslår att kyrkor och samfund fråntas vigselrätten. Bra så, det har jag förespråkat länge. Det är helt absurt att religiösa samfund skall ha del i juridiskt myndighetsutövande. Självklart bör de få bibehålla rätten att förrätta vigselceremonier, men dessa ceremonier skall inte inbegripa något juridiskt värde.

Då och då höjs dock röster för att istället tvinga samfunden att viga även samkönade. Men det är ett intrång på religionsfriheten. Om en religiös organisation vill vara så trångsynt att den inte accepterar att två personer som älskar varandra råkar av samma kön, så må detta vara hänt. Sådana samfund bör dock inte få någon som helst statliga bidrag, skatteförmåner eller liknande (utöver eventuella bidrag för bevarande av kulturmärkta byggnader, samt underhåll av begravningsplatser).

Svenska kyrkan vill självklart inte släppa sin vigselrätt. Det är fullt begripligt; i dagens sekulariserade samhälle finns det få saker som får människor att ha samröre med en kyrka. Ett av få tillfällen är vid vigslar, eftersom detta är tradition. Om (förhoppningsvis när) den juridiska delen av vigselrätten fråntas kyrkorna är sannolikheten stor att denna tradition långsamt urholkas och istället ersätts av andra ceremonier.

Svenska kyrkan är förmodligen livrädda för detta. Andra samfund känner sig inte lika hotade, eftersom deras medlemmar aktivt valt medlemskap i samfunden istället för att födas in i kyrkan. Vad Svenska kyrkan bör inse är att i framtiden kommer även deras medlemmar enbart bestå av personer som aktivt valt medlemskap.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet