måndag 26 februari 2007

Avlyssningsivern har inga gränser...

och avlyssningen får inga begränsningar... Det kommande lagförslaget kommer inte att innehålla några som helst begränsningar av vilken typ av avlyssning som får ske, det enda som krävs är att försvarets underrättelsenämnd ger tillstånd.

Regeringen begränsar inte avlyssning

Man kan nästan tro att den nya regeringen tänker fortsätta Bodströms linje fullt ut.
Enda undantaget är när avlyssningen gäller regeringens eget underrättelsebehov, något som också kritiserats.

Enligt min åsikt skall regeringen aldrig någonsin tillåtas vara upphov till beslut om avlyssning, annat än i krig eller annan jämförbar situation. Allmän USA-inspirerad oro för terrordåd räknas inte som med krig jämförbar situation.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet