tisdag 21 oktober 2008

Ännu en integritetskränkande lag

Steg för steg, sakta men säkert urholkas demokratin, både i Sverige och i omvärlden. Nästan dagligen kommer nya lagförslag, regleringar eller larmrapporter om ökad övervakning, missbruk av persondata och rättsövergrepp. Jag får gång efter annan höra att jag är en alarmist (och jag förmodar att de flesta bloggare som är/varit aktiva i dessa frågor fått höra samma sak), men jag bryr mig inte om vad de säger. Verkligheten visar att vi, tyvärr, har rätt.

Nu skall en ny lag röstas igenom i riksdagen som permanentar
SÄPOs rätt att ta till avlyssning när det gäller särskilda brott. Den här gången bryr sig Socialdemokraterna inte ens om att försöka vinna partipolitiska poäng genom att påstå sig vara motståndare till ett förslag de tidigare stött (som i fallet med FRA-lagen). Den här gången står även S bakom förslaget. Bara Vänsterpartiet (som nog har en väldigt konkret orsak att känna sig oroliga för att bli avlyssnade) och Miljöpartiet (som tämligen konsekvent röstar mot integritetskränkande förslag) är motståndare till förslaget.

Brotten som skall kunna vara orsak till avlyssning utan särskilt tillstånd, är:
  • vissa allmänfarliga brott
  • högmålsbrott
  • brott mot rikets säkerhet
  • terroristbrott
  • brott mot medborgerlig frihet
  • finansiering av särskilt allvarlig brottslighet
  • företagsspioneri som understöds av främmande makt
Till högmålsbrott hör allt från "tårtning" av kungafamiljen, till högförräderi (främjande av främmande makts övertagande av Sverige). Brott mot medborgerlig frihet inbegriper exempelvis störande av demonstrationer (förhoppningsvis kommer detta i framtiden att bedömas mer konsekvent; hur mycket jag än ogillar rasistiska/nazistiska organisationer, har de samma rätt som alla andra att demonstrera; att AFAs, och andra vänsterextremistiska organisationers, anti-demokratiska beteende tolereras är en skam för samhället). Tyvärr har jag inte läst lagförslaget i sin helhet, så jag vet inte vilka de allmänfarliga brotten som avses är. Förhoppningsvis har riksdagsledamöterna tillgång till den listan.

Vad är då faran med detta? Allt detta (förutom tårtning av kungafamiljen, men det lär nog SÄPO knappast bekymra sig om nämnvärt) låter väl som saker som det är lovvärt att bekämpa? Jo visst. Men (nästan) alla brott är lovvärda att bekämpa, även de som inte berörs av den här lagen. Att det är lovvärt att bekämpa ett brott betyder dock inte att det är acceptabelt att bidra till storebrorssamhället för att göra det.

Det jag är speciellt orolig kring, förutom den allmänna rörelsen mot alltmer övervakning, är dock "finansiering av särskilt allvarlig brottslighet". Risken är att personer bosatta i Sverige som på regelbunden basis (eller vid enstaka tillfällen) överför pengar till till andra länder och råkar tillhöra en etnicitet eller en religion som förknippas med terrorism (palestinier, kurder, muslimer), eller ha en mottagare som faller i någon av dessa grupperingar, kommer att avlyssnas. Inte baserat på konkret misstanke, utan enbart av förebyggande skäl.

Glöm inte den PKK-noja som länge rådde i Sverige, och som till viss del fortfarande råder. Turkiet gör allt för att utmåla kurderna som terrorister, i syfte att vända omvärldens blickar från de övergrepp och den diskriminering som Turkiet konstant utsätter den kurdiska minoriteten för. I takt med att Turkiets ansträngningar att närma sig EU ökar kommer även kurdfrågan att ställas på sin spets.

Har jag större förtroende för att SÄPO kommer att sköta sig än FRA? Ja, faktiskt. Dels därför att SÄPO inte har vare sig kapacitet eller önskan att ägna sig åt massavlyssning, dels för att SÄPO faktiskt har en väl avgränsad uppgift, medan FRA förtvivlat sökt sitt egna existensberättigande på senare år.

Men integritetsintrång är integritetsintrång oavsett.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet