lördag 30 augusti 2008

John McCain har valt sidekick

John McCain har nu valt sin vice-presidentkandidat. Det blev 44-åriga Sarah Palin.

Självklart är förhoppningen att Palin skall ta udden av kritiken mot McCains höga ålder (72 år), samt att valet av en kvinnlig vice-presidentkandidat skall locka till sig de Hillary-anhängare som förespråkade Clinton i egenskap av kvinna snarare än för den politik hon förespråkade.

Själv hoppas jag att de flesta Clintonanhängarna inte är så ytliga, men tyvärr finns det nog en risk att många faktiskt är det.

Det är dock tydligt vilka väljare som McCain siktar hårdast på; Palin är abort- och homoäktenskapsmotståndare, samt NRA-medlem. Kort sagt rena drömkandidaten för den kristna högern.

Bland de mer jordnära väljarna kan dock Palin få svårare att övertyga; McCain har gång på gång kritiserad Obama för hans brist på politisk erfarenhet. Nu har McCain själv utnämnt en kandidat till vice-president som har betydligt mycket mindre erfarenhet än vad Obama har.


Slutligen, så är en sak som fascinerar mig medias beskrivning av henne som ung. Det säger en del om hur rubbad den amerikanska politiska världen är. Mig veterligt så får medborgarna i USA, precis som i Sverige, rösträtt vid 18 års ålder. Trots detta kan de inte väljas till president förrän de är 35 år gamla (och eftersom vice-presidenten tar över om presidenten dör, torde detta rimligen gälla även kandidater till vice-presidentposten). Därmed anses alltså en 44-åring som ung. Men det är klart, jämfört med McCains 72 år är väl de flesta relativt unga...

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet