fredag 5 oktober 2007

Könsneutrala äktenskap - ja tack!

Ett förslag från vänsterblocket som M+C+Fp borde rösta för: inför könsneutrala äktenskap.

Visserligen är förslaget något som Fp och C redan tidigare står bakom och som M med största sannolikhet kommer att rösta för på sin kommande partistämma. Men av någon anledning tillåts ändå det kyrkomaktsreaktionära partiet Krist"demokraterna" att få någon slags veto i fråga.

Det är tragiskt att lagar och förordningar än idag låter kyrkan och dess värderingar ha någon form av särställning. Ett av de viktigaste stegen i rätt riktning mot att rätta till detta är att införa könsneutrala äktenskap samt att fråntaga kyrkan dess juridiska vigselrätt.

Så om inte M+C+Fp tänker om hoppas jag att tillräckligt många borgerliga ledamöter väljer att rösta för förslaget. Det vore absurt om de röstar mot ett förslag som de själva stöder, bara för att förslaget lagts fram av fel parti (å andra sidan vore detta ingenting nytt; detta förekommer ständigt i riksdagen från alla partier).

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet