lördag 5 april 2008

Doping värre än bidragsfusk?!?

Enligt en artikel i Dagens Nyheter anser svenskar att det är allvarligare att dopa sig inför en idrottstävling än att bidragsfuska. Inte så konstigt då att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vinner politiska poäng på att kritisera regeringens hårda linje mot bidragsfuskare.

Dock kan jag med glädje konstatera att hälften av Sveriges befolkning anser att det finns för mycket bidrag.

Undersökningen som DN presenterar visar att liknande åsikter finns i de övriga Nordiska länderna också.

Bidrag kan fylla en viktig situation i vissa lägen. Men den mängd av olika bidrag och avsaknaden av samordning mellan dessa bidrar till bidragsfusk och bidragsslarv. Färre bidragsformer och bättre samordning tycker jag är ett självklart steg att ta.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet