söndag 16 mars 2008

Storebrorbritannien vill veta mer

I vad som är tänkt vara ännu ett sätt att bekämpa terrorism, vill nu MI5 få tillgång till all data som lagras på de så kallade Oysterkorten (kollektivtrafikkorten för London).

Enligt MI5 skulle informationen om folks resvanor kunna leda till att man hittar ovanliga resmönster som kan leda till att man kan förebygga terrorism.

Ett stort hål finns dock i deras resonemang: det går nämligen utmärkt att köpa enkelbiljetter, tredagarskort, osv, utan att den minsta information lagras om vare sig köp eller resmönster.

Men terroristerna är nog snälla och ser till att enbart använda Oysterkort, eller hur?

Visserligen kan man tänka sig att de enbart är efter information *efter* att man redan arresterat en misstänkt terrorist, för att spåra dennes resor och på så vis stärka bevisen och spåra upp andra misstänkta. Men en terrorist som planerar ett dåd mot parlamentet skulle nog knappast åka till närmsta stationen ett flertal gånger, snarare åka till olika intilliggande stationer och sedan promenera, köpa engångsbiljetter, cykla, ta turbåten eller liknande.


Bara ett förslag:

Innan parlamentet röstar igenom detta så bör all reseinformation från alla parlamentsledamöters och regeringsmedlemmars Oysterkort publiceras offentligt. För inte kan väl oskyldiga människor ha något att dölja?

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet