söndag 30 november 2008

S blockerar konstitutionsdomstol

Den pågående grundlagsutredningen som tillsattes 2004, kommer förmodligen bara att föreslå att personvalsspärren till riksdagen sänks från 8 till 5 procent, att riksdagen med automatik skall rösta om statsminister efter varje val samt att uppenbarhetsrekvisitet (att domstolar bara kan överpröva lagar om de uppenbart strider mot grundlagen) slopas.

Visserligen tre väldigt bra förslag. Men det viktigaste förslaget, nämligen införandet av en grundlagsdomstol -- som tvivelsutan skulle ha lett till att FRA-lagen, i varje fall i nuvarande skick, aldrig skulle ha kunnat komma till -- ja, det förslaget fick stryka på foten.

Även om de borgerliga partierna, förutom egen majoritet, även hade Miljöpartiet med sig i frågan, så räcker inte det, eftersom den svenska principen i grundlagsfrågor är att det skall råda i det närmaste enighet i dessa frågor. Socialdemokraterna är nämligen rabiata motståndare till allt vad konstitutionsdomstol heter.

S sågar alltså det enda förslag som inneburit ökat skydd för rättsäkerheten i de fall då riksdagsledamöter överger sina ideologiska principer (hej Fredrick, hej Annie, hej övriga "liberaler") och röstar igenom lagar som strider mot, om inte grundlagen självt, så i varje fall dess tanke. Socialdemokraterna påstår själva att de gör detta därför att de är motståndare till juridikalisering (utökad makt för domstolarna), men i själva verket rör det sig nog om att de själva inser att en del av deras egna förslag aldrig skulle klara av granskning i en konstitutionsdomstol.

Nåja, 3 små steg i rätt riktning i varje fall. Förhoppningsvis tillsätts en ny grundlagsutredning snart, som vågar lägga fram ett förslag om konstitutionsdomstol, stärkande av den personliga integriteten, samt utökande av brevhemligheten till en mediaoberoende informationshemlighet.

Inga kommentarer:

 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet