söndag 13 december 2009

Artisterna gynnas av fildelning

Precis som många av oss som kämpar för en moderniserad upphovsrätt och mot drakoniska lagar i stil med IPRED, så gynnas artisterna av fildelning (även Dagens Nyheter skriver om hur Artisterna är vinnare på fildelningen). De enda som drabbas ekonomiskt av fildeningen är skivbolagen (och det är ju inte så konstigt, eftersom fildelningen fått konsumenterna att spendera mer pengar på konsertbiljetter och annat som går en rätare väg till artisterna).

Det bör noteras att även upphovsrättsorganisationerna har ökat sina intäkter sen fildelningen tog fart -- kanske på grund av alla pengar de drar in på utpressarbrev och absurda stämningar.

Det senaste decenniet har artisternas intäkter (enligt musikbranschens egna siffror) ökat 35%, främst på grund av ökade intäkter från livespelningar.

Frågan är hur länge det dröjer innan skivbolagen ifrågasätter den här rapporten. För om artisterna inser att fildelningen gynnar dem kanske de slutligen gör uppror mot skivbolagens kontraproduktiva angrepp mot artisternas egentliga arbetsgivare -- konsumenterna.

Övervakningsfamiljen får fler storebröder?

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet skall nu en snabbutredning tillsättas för att ge Säpo rätten att avlyssna utan FRA.


Det är oroväckande att skydded för vår integritet nu har devalverats till den grad att en snabbutredning anses tillräcklig.

Det är än mer oroväckande att detta inte verkar ha fått lika mycket uppmärksamhet som FRA-frågan fick.

Det som är mest skrämmande är dock Johan Pehrsons (Fp:s ledamot i justitieutskottet) kommentar:
Säkerhetspolisen skämde ut sig i sitt tidigare remissvar där de var grovt kritiska

Vad Pehrson alltså säger är att det inte är acceptabelt att kritisera integritetskränkande förslag. Varför då överhuvudtaget skicka förslagen på remiss? I stort sett varenda remissinstans kritiserade ju FRA-lagen, men kritiken bara viftades undan.


Slutligen kan man notera att nyspråksomskrivningen "spana" används i artikeln, istället för det mer korrekta "avlyssna". Sanningsministeriet verkar göra ett utmärkt jobb i det tysta.

söndag 6 december 2009

Schweiziska pirater

Schweiz Piratparti har haft sitt första årsmöte. För de som inte behärskar tyska, så står det ungefär att Schweiz piratparti hade sin första generalförsamling igår och valde Denis Simonet som ordförande (som varit interimistisk ordförande sedan partiet grundades). De bildades i juni och har ungefär 600 medlemmar; cirka 70 stycken av dessa närvarade på årsmötet.

Artikeln nämner även de svenska och tyska piratpartierna.
 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet