måndag 29 september 2008

Religiösa samfund skall inte ägna sig åt myndighetsutövning!

RFSU föreslår att kyrkor och samfund fråntas vigselrätten. Bra så, det har jag förespråkat länge. Det är helt absurt att religiösa samfund skall ha del i juridiskt myndighetsutövande. Självklart bör de få bibehålla rätten att förrätta vigselceremonier, men dessa ceremonier skall inte inbegripa något juridiskt värde.

Då och då höjs dock röster för att istället tvinga samfunden att viga även samkönade. Men det är ett intrång på religionsfriheten. Om en religiös organisation vill vara så trångsynt att den inte accepterar att två personer som älskar varandra råkar av samma kön, så må detta vara hänt. Sådana samfund bör dock inte få någon som helst statliga bidrag, skatteförmåner eller liknande (utöver eventuella bidrag för bevarande av kulturmärkta byggnader, samt underhåll av begravningsplatser).

Svenska kyrkan vill självklart inte släppa sin vigselrätt. Det är fullt begripligt; i dagens sekulariserade samhälle finns det få saker som får människor att ha samröre med en kyrka. Ett av få tillfällen är vid vigslar, eftersom detta är tradition. Om (förhoppningsvis när) den juridiska delen av vigselrätten fråntas kyrkorna är sannolikheten stor att denna tradition långsamt urholkas och istället ersätts av andra ceremonier.

Svenska kyrkan är förmodligen livrädda för detta. Andra samfund känner sig inte lika hotade, eftersom deras medlemmar aktivt valt medlemskap i samfunden istället för att födas in i kyrkan. Vad Svenska kyrkan bör inse är att i framtiden kommer även deras medlemmar enbart bestå av personer som aktivt valt medlemskap.

SvD visar upp nya "Fru Gårman"

SvD visar upp Vägverkets nya Fru Gårman-skylt och frågar samtidigt huruvida den nya skylten kan medverka till att göra samhället mer jämställt. Jag är tämligen övertygad om att så inte är fallet. Trångsynthet kan inte botas genom kvotering.

Jag välkomnar dock ändå skylten, den är (enligt mig) betydligt mer estetiskt tilltalande än originalet. För min del får den gärna ersätta de gamla skyltarna helt och hållet, jag ser inget egenvärde i att köra hälften vardera.

DRM drabbar fler kunder

Ännu ett företag, den här gången Wal-Mart som använt sig av autentiseringsservrar för DRM stänger nu ned denna. Kunderna som gjort misstaget/desinformerats att hyra musiken därifrån (för musik som använder sig av autentiseringsservrar för DRM går enbart att betrakta som hyrda, inte köpta) kommer nu att tvingas att försämra ljudkvalitén ytterligare på den nedladdade musiken om de vill att den även fortsättningsvis skall gå att lyssna på (bränna ut till CD och rippa igen).

För en gångs skull finns det dock något positivt i det hela. Wal-Mart slutar nämligen inte att sälja musik. De går över till att sälja musiken DRM-fri.


På samma gång som RIAA gör allt för att måla upp fildelning som största hotet mot musikbranschen, alienerar misslyckade DRM-lösningar allt fler kunder från de lagliga nedladdningsalternativen, och loudness-war gör att ljudkvalitén på CD-skivorna blir lidande. Istället för att skylla minskade intäkter (om de nu verkligen lider av detta) på fildelning bör de nog sluta skjuta sig själva i foten (och kunderna i ryggen) om och om igen.

Har ni valet, köp skivorna direkt från artisten, så undviker ni att finansiera RIAA i onödan.

Har ni valet, köp musiken från lagliga sajter som säljer musiken i fria förlustfria format (Ogg FLAC, Lossless Wavpack, True Audio (TTA), eller i nödfall Shorten (utvecklas inte längre)). Finns inga förlustfria format att tillgå, välj i första hand Ogg Vorbis (för musik) eller Ogg Speex (för talböcker), i andra hand MP3 eller AAC (enbart den DRM-fria versionen).

Finns inga DRM-fria alternativ, vare sig på CD eller för nedladdning, skriv till artisten och berätta att ni inte tänker köpa deras skiva förrän den finns tillgängligt i ett DRM-fritt format och förklara att ni gärna köper musik, men vägrar att hyra den.

lördag 27 september 2008

SSU uppmuntrar terrordåd

145 personer hos Svenskt Näringsliv i Stockholm drabbades tidigare i höst av en ovanlig form av magsjuka. SSU Stockholm svarade med ett pressmeddelande där de lovade, att de som tog på sig ansvaret för händelsen skulle få rosor.

SSU Stockholms pressmeddelande innehåller dessutom svammel som man möjligen kunde förväntat sig av extremvänstern, men knappast av Socialdemokraterna; "storkapitalets män, som äter sig mätta på bekostad av världens arbetares lidande". Inser de verkligen inte att "arbetarna" inte skulle ha några arbeten utan "storkapitalet"? Utan företag stannar Sverige (och övriga världen). Utan kapital, inga företag (om de nu inte på allvar delar extremvänsterns tankar om total planekonomi med fullt ut förstatligade företag).

Att SSU Stockholm efter kritik nu plötsligt påstår att de enbart var ironiska, är knappast något försvar. Däremot skall Mona Sahlin ha viss heder för att fördömer SSUs agerande.

Kanske SSU Stockholms styrelse skulle ta sig en funderare om de befinner sig i rätt organisation. RKU torde vara mer passande...


Fotnot: Fortfarande är händelsen under utredning, så huruvida det faktiskt rörde sig om ett terrordåd eller ej återstår att se. Men SSU Stockholms pressmeddelande utgick från så var fallet.

Think about the children!!!

USAs familjeorganisationer ("But, but, but, think about the children!!!") har slagit till igen. Den här gången har de lyckats få biokedjan AMC att dra tillbaka filmen Hounddog från drygt 5000 biografer, eftersom den handlar om sexuella övergrepp och innehåller en scen med en våldtäkt av en minderårig.

Är det verkligen bättre att blunda för verkligheten? För i verkligheten förekommer ju sånt här. Vad vill de egentligen skydda sina barn från? Sanningen?

torsdag 25 september 2008

Frågor kvarstår kring FRA-lagen v1.1

Så har den kommit, regeringens "FRA-lagen Light" (Nu ännu lättare!).

Den lag som enligt de fyra allianspartierna strax före omröstningen inte alls behövde ändras och som under omröstningen fick tillägg som absolut var tillräckliga för att göra lagen bra, har nu alltså återigen ändrats. En tilläggsproposition skall läggas fram i höst.

Det finns onekligen många klara förbättringar i det nya förslaget (även om det felaktigt beskrivs som att de nya reglerna innebär ett stopp för hotet mot mass-scanning, vilket det inte innebär).

Förslaget säger att en domstol skall upprättas som ger tillstånd, att enbart försvaret och regeringskansliet (i huvudsak UD) skall få kunna söka sådana tillstånd, att det för varje specifikt fall enbart skall gälla specifika trafikstråk (Det är rätt uppenbart att författaren till förslaget inte har någon aning om hur routing av internettrafik fungerar), att motiv måste anges, osv.

Viss möjlighet skall också finnas att ta reda på huruvida man blivit avlyssnat och i de fall så skett på felaktiga grunder, även kunna söka ersättning.

En viktig detalj är också att det område som avlyssning skall kunna medges för inskränkts till "yttre militära hot", samt att synnerliga skäl måste föreligga för avlyssning av individer.


Men ett antal viktiga frågor kvar.

En viktig fråga är varför regeringsdepartementet själva alls skall kunna söka tillstånd för avlyssning. Om nu spaning enbart skall medges mot yttre militära hot, är det ju Sveriges försvarsmakt som har som uppgift att göra detta. Om kommunikationen mellan försvar och regering är så dålig att detta inte fungerar, eller om försvaret har problem att fullgöra denna uppgift, så borde detta problem lösas genom att förbättra kommunikationen eller ge försvaret större resurser, inte genom att låta regeringkansliet ta genvägen direkt till domstolen.

En annan fråga är huruvida de regler som medger att FRA delar med sig av sitt material till andra nationer kvarstår, eller om dessa också kommer att omarbetas? Det känns ytterst obehagligt att veta att svenskt avlyssningsdata kan komma att hamna i händerna på andra nationer. Att färdigbearbetade bedömningar (som inte innehåller rådatan) kan delas med andra nationer kan självklart vara av värde, det kan till och med vara klokt att medge större befogenheter än så i synnerligen specika fall, men alla former av rutinmässigt datautbyte bör förbjudas.

Ytterligare en viktig fråga är hur "FRA-domstolen" kommer att se ut. Kommer det att vara en domstol som besitter den kunskap som krävs för att förstå hur den tekniska aspekten bakom internet ser ut, eller kommer det att enbart att röra sig om juridiskt kunniga personer men med Staffan Danielssons (c) tekniska kunskaper? Kommer domstolen att vara politiskt tillsatt eller enbart på juridisk merit? Kommer det att förekomma lekmän i domstolen som medger folklig insyn i frågorna, eller kommer det hela att vara ett spel för gallerierna?

Slutligen funderar jag på huruvida regeringen nu kommer att justera FRAs budget? Då FRAs uppdrag i och med det här förslaget drastiskt krymps (enligt regeringen själva) från att gälla massavlyssning till riktad spaning, så borde FRAs behov av superdatorer med massövervakningskapacitet också kraftigt minska. Därför känns det också rimligt att den kraftiga ökning av anslag de givits i senaste budgeten kan slopas.

Processen kring FRA-lagen lika stort hot

FRA-lagen är förmodligen det största exemplet i Sverige på avsteg från demokratiska processer på mycket, mycket länge. Förslaget var inte ett initiativ från regering eller riksdag, utan ett projekt framarbetat på ett departement (dessutom en särpartsinlaga, eftersom FRAs chef låg bakom). Trots mycken kritik från remissinstanserna togs ingen hänsyn till kritiken. Ingen hänsyn togs till att lagförslaget stred mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, detta trots att EU-fördragen gäller som svensk grundlag.

Partipiskan ven hårt för att tygla in alla motståndare i allianspartierna, trots att Sverige har (en fegvariant av) personval. Centerpartiet och Folkpartiet påstår sig båda två vara liberala partier; detta till trots drev de igenom en lag som strider mot liberala värderingar (med en enda avvikande röst; en röst som nu, i och med det nya förslaget, tystnar). Centerpartiet övergav dessutom sitt integritetspolitiska program, och Fredrick Federley spottade i ansiktet på alla de som kryssat honom för hans (innan valet) tuffa linje i liberala frågor.

Statsministern säger sig ha lärt sig att lyssna bättre. Själv tycker jag att det verkar som att han nog är rätt lomhörd. Fast han kanske syftar på att FRA gett honom en demonstration av hur deras avlyssning går till?

Ett snabbt framarbetat förändringsförslag som läggs fram med 2 veckors remisstid är knappast ens i närheten av "Riv upp, gör om, gör rätt". Det må så vara att slutresultatet från en bred parlamentarisk utredning förmodligen skulle ha landat nånstans i närheten av det förslag som läggs fram nu; processen är ändå långt från demokratisk.

Det stinker om FRA-frågan. Integritetsintrången som FRA kommer att ägna sig åt är inte det enda hotet mot vår demokrati. Regeringens agerande i frågan är ett minst lika stort hot. Det enda positiva FRA-frågan har medfört är att bloggosfären på allvar visat att individen fortfarande kan göra sin röst hörd, även då gammelmedia inte vill lyssna förrän det är för sent.

Folkpartistiskt grissmink

Först ville Centerpartiet sminka grisen (FRA-lagen) genom att göra tillägget att bara utländsk trafik skulle få avlyssnas (någonting jag inte kan förstå hur mitt gamla parti kan kläcka ur sig; massavlyssning blir ju inte mindre integritetskränkande bara för att enbart personer utanför Sverige avlyssnas).

Nu har även Folkpartiet plockat fram sminkväskan. Folkpartiets förslag (Bohuslänningens artikel, SVDs artikel, Sydsvenskans artikel, DNs artikel) går ut på att lägga in ännu en kontrollstation (en domstol som FRA skall söka tillstånd hos), några fler kriterier på bredden av avlyssningen:
Spaningen ska vara begränsad till ett visst "trafikstråk", till exempel kommunikation som går mellan vissa städer.
(ett kriterium som tydligt påvisar bristen på teknisk kunskap hos Fp rörande hur Internetkommunikation routas), samt att syftet för avlyssningen skall anges (jag förmodar att "spaning mot misstänkta terrorister" blir det standardsyfte som kommer att användas).

Gissningsvis kommer domstolsprocessen att se ut ungefär så här:
  1. FRA till domstolen: Vi vill avlyssna all trafik mellan Stockholm och Göteborg.

  2. Domstolen till FRA: OK, vad är syftet?

  3. Spaning mot misstänkta terrorister!

  4. Ohhhh. Det låter hemskt. Självklart får ni tillstånd.

Det som är extra tragiskt med detta förslag är att Folkpartiets tyngsta FRA-kritiker, Camilla Lindberg, anser att dessa extra regler, tillsammans med krav på att den som felaktigt blivit avlyssnad skall kunna få reda på detta, skulle göra FRAs massavlyssning acceptabel. Med andra ord faller den majoritet mot FRA-lagen som uppstått efter den första omröstningen.

FRA får sin vilja igenom, svenska folkets integritet urholkas och Sverige tar ett stort steg på vägen från parlamentarism till byråkratstyre.

FRA vinner, alliansens partiledarkvartett vinner, partipiskan vin(n)er.

Men:

Den personliga integriteten förlorar, idén med partiprogram, valmanifest och ideologi förlorar, personvalstanken förlorar.

måndag 15 september 2008

Remember, remember, the 16th of September!

Imorgon, tisdagen den 16:e september, gäller det. Då skall vi visa riksdagsledamöterna, regeringen och gammelmedia hur starkt motståndet mot FRA-lagen är. Förhoppningsvis blir uppslutningen enorm.

Två seriösa manifestationer hålls i Stockholm; dels Piratpartiets manifestation utanför riksdagshuset (OBS: det är inte en officiell demonstration; så plakat och liknande är *inte* tillåtna), dels Hoppets demonstration anordnad av Nätverket Svart Måndag.OBS: Någon form av vänsterextremistisk "stjäla uppmärksamhet och protestera mot regeringen i allmänhet" demonstration är också planerad; förhoppningsvis får den lite eller ingen uppmärksamhet av media och de som menar allvar med sitt FRA-motstånd. Den här frågan är för viktig för att kidnappas av särintressen.

DNs analys passar inte in på Fredrick och Annie

DN skriver att Partipiskan biter sämre på personvald" och nämner en mängd exempel. Fredrick Federley och Annie Johansson, Centerpartiet, hör uppenbarligen till undantagen som bekräfar regeln. De personvaldes på grund av deras starka liberala profil före valet, ändå svek de fullständigt sina ideal när de röstade för FRA-lagen.

Personligen tvivlar jag på att jag nånsin kommer att kunna lita på Fredricks politiska integritet igen; detta är en av orsakerna till att jag lämnade Centerpartiet bakom mig; jag kände mig sviken och uppgiven. Det mest tragiska är att inte heller de ändringar som partiet föreslagit för att blidka motståndarna är någon direkt förbättring av situationen.

fredag 5 september 2008

Spelmonopolet på väg att avskaffas?

Sverige är i många avseenden fortfarande en socialistisk stat. Statliga monopol inom en mängd verksamheter förekommer fortfarande. I vissa av fallen är det av orsaker som på ytan låter vackra. Spelmonopolet, till exempel, sägs existera för att förhindra att spelmissbruk uppstår. Men vad säger att statliga spel är mindre beroendeframkallande? Blir en odds-kupong farligare om den säljs av Betsson, Unibet eller Expect.com, än om den säljs av Svenska Spel eller ATG? Knappast.

Dessutom är det inte det statliga ägandet som avgör om spelföretagen driver en "ansvarig" verksamhet eller ej. Det enda rimliga är att utfärda licenser till intresserade, seriösa, parter, licenser som kan dras tillbaka (även från Svenska Spel eller ATG) om de missköts.

Men nu, tack vare att vi äntligen har en icke-socialistisk regering, en regering som i alla fall vågar utmana några få galenskaper, verkar det nu som att utländska bolag skall kunna köpa licenser för att ordna spel på fotboll, ishockey och troligen också trav. Tyvärr ingår inte spelmaskiner och kasinon, men det är onekligen ändå ett steg i rätt riktning.
 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet