söndag 30 september 2007

Oförutsägbara säkerhetskontroller

Äntligen en genomtänkt åtgärd för flygplatssäkerhet. Det är synd att inte alla säkerhetsåtgärder är så genomtänkta.

Det enda i artikeln som jag vänder mig mot är följande:
[...] the new random placement "makes travelers safer" and even gives them "a greater feeling of police presence" by making the cops appear more numerous.

Själv känner jag mig mindre trygg när det marscherar omkring vakter överallt (dessutom är det oftast vakter med automatvapen, inte vanliga poliser det rör sig om på flygplatser i USA). Inte därför att jag känner mig hotad av vakterna, utan därför att behovet av deras närvaro så tydligt pekar ut att flygplatser är osäkra platser att vistas på.

lördag 29 september 2007

DRM är ett gissel

BBC Business har en utmärkt artikel om vilka problem som kunderna får av att Virgin Digital nu stänger ned. Eftersom musiken de laddat ned är belamrade med s.k. DRM (Digital Restrictions Management), som gör det omöjligt att lyssna på musiken du betalat för när inte onlinebutiken längre finns kvar.

Vi som är motståndare till DRM har ända sedan vissa CD-skivor började drabbas, med sämre ljudkvalitet och sämre feltolerans som följd, varnat för den tekniklåsning som DRM innebär. Det skivbolagen vill åstadkomma är ju att styra var, när och med vilken utrustning vi lyssnar på musiken vi betalat för. Skivbolagen vill inte att vi skall kunna ta den musik som vi betalat 150-200:- för och sedan överföra den på våra bärbara OGG Vorbis-spelare (eller MP3-spelare, för de som inte ställer så höga krav på ljudkvalitet och har licenserad mjukvara för att koda MP3); de vill istället att vi skall köpa musiken en gång till.

Det skall tilläggas att filmbranschen gör detsamma med DVD:er, men där har problemet inte varit stort i praktiken, eftersom samtliga DVD-spelare redan från början har byggts med stöd för DRM och så få bärbara digitala filmspelare finns. Problemet växer dock, i och med att nya format poppar upp och att bärbara videospelare blir allt billigare.

Flera av skivbolagen påstår att DRM är tillför att stoppa illegal fildelning av musik. Men det är befängt. Det krävs bara en enda lyckad kopia för att kunna dela ut en låt till hela världen. Om då en person går igenom den extra ansträngning som krävs för att kringgå skyddet (ett enkelt sätt är att spela in den digitala signalen från förstärkaren vid uppspelning) och sedan gör filen tillgänglig på ett fildelningsnätverk, hjälper det inte att de hundratusentals andra personer som köpt samma skiva inte vet hur det går till att kringgå DRM.

Open source rörelsen och rörelsen för fri (som i frihet) mjukvara har länge varit motståndare till DRM-"skyddade" skivor och filmer, eftersom de inneburit att musiken inte kunnat åtnjutas på system som inte skivbolagen ids bry sig om. Personer som använder GNU/Linux, någon av de olika BSD-varianterna eller diverse andra alternativa operativsystem har därför inte lagligt kunna lyssna på den musik och titta på de filmer de köpt (detta eftersom kringgående av DRM, även för eget bruk, befängt nog betraktas som ett brott i många länder).

Nu när Virgins kunder drabbas av en av DRMs många baksidor hoppas jag att allmänheten på allvar får upp ögonen för vilket hot mot kulturen DRM är.

Ett ytterst bra ställe att läsa mer om DRM är Defective by Designs hemsida.

Till sist: till skillnad från många förespråkare för en ny immaterialrättslag (jag vill definitivt ha en ny sådan lag, dagens lagar och regler är till stora delar absurda och anpassade till gångna tiders media) så anser jag inte att det är försvarbart att dela ut andras upphovsrättsskyddade material till vem som helst, i alla fall inte så länge den nuvarande immaterialrättslagstiftningen ser ut som den gör.

Jag anser att den tidigare regeln om närmsta bekantskapskrets var sund (den nya, striktare tolkningen är alldeles för snäv i min mening), men eftersom jag vill att artisterna jag gillar skall kunna fortsätta leva på sin konst (i den mån de nu kan det), så vill jag slå ett slag för artisterna.

Fortsätt köpa skivor. Har artisten försäljning på sin egen hemsida, köp ALLTID där. Artisterna får en större del av vinsten på det sättet. Men köp bara skivor som inte är kopieringsskyddade. Om ni ser varningstexter om DRM på omslaget, poängtera gärna i butiken att ni skulle ha köpt skivan om den funnits i en DRM-fri version. Har ni av misstag köpt DRM-"skyddade" skivor, kräv pengarna tillbaka.

Konserter är också ett bra sätt att stödja artister; se dem live och köp skivor, tröjor med mera, om ni har möjlighet. Att se en artist live är dessutom oftast en upplevelse i sig.

lördag 22 september 2007

Åsiktsregistreringens återintåg - McCarthys spöke

Åsiktsregistrering är någonting som förmodligen känns rätt främmande för de flesta och förmodligen går tankarna snarare till Stasi och IB än till nutida säkerhetstjänster, men faktum är att du riskerar att få dina åsikter registrerade om du är ute och reser.

Terrornojan har nått såna höjder att DHS (Department of Homeland Security) i princip givits obegränsade möjligheter att inkräkta på individens friheter och integritet. En av metoderna som används är ett projekt som kallas ATS (Automated Targeting System). Jag har tidigare bloggat om insamling av passagerardata; detta är ett av systemen som dessa data hamnar i.

Nu visar det sig att ATS inte bara innehåller passagerardata från flygbolagen, utan även information som samlats in vid baggageinspektioner
. Vad har dock detta att göra med åsiktsregistrering? Jo, bland den information som samlas in ingår bland annat förteckningar över eventuell kontroversiell literatur som passageraren kan tänkas ha med sig, samt politiska budskap och liknande. Skrämmande.

Kameraövervakning - både ineffektivt och integritetskränkande

London är förmodligen världens mest kameraövervakade stad. Kameraövervakningen har ursäktats med att den hjälper till att förebygga brott Jag och många med mig har dels ifrågasatt hur väl underbyggt detta är, dels ifrågasatt varför en eventuellt minskad brottslighet ges högre prioritet än den förlust av personlig integritet som övervakningen innebär.

Att den personliga integriteten kränks är väl känt. Nu visar forskningsresultat att 4 av de 5 områden som har flest kameror faktiskt har färre uppklarade brott än genomsnittet.

Kommer det här att resultera i att kamerorna monteras ned? Knappast. Förmodligen tas det bara som förevändning för att sätta upp än fler kameror eller inskränka den personliga integriteten på andra sätt.

Britterna borde lära av sin historia och läsa lite om sir Robert Peel, grundaren av det moderna britiska polisväsendet, vars mest kända princip var:
The police are the public, and the public are the police.

Jag kan bara nicka och instämma. Polisen är effektivast om den finns ute bland medborgarna, har medborgarnas tilltro och är en del av befolkningen istället för medborgarnas övervakare. Detta är för övrigt någonting som även polisväsende och regering här i Sverige borde ta till sig. vi behöver fler närpoliser.

Den som gräver en grop åt andra...

Antipiratbyrån och de svenska marionettorganisationerna till RIAA och MPAA har länge terroriserat The Pirate Bay på minst sagt tveksamma juridiska grunder.

Nu har de dock gjort bort sig. Rejält. I sin iver att stoppa TPB har de ägnat sig åt att försöka förstöra de s.k. trackers som TPB har. The Pirate Bay har nu polisanmält saken för diverse former av "cyberterrorism" (som media så vackert brukar kalla det hela).

Förmodligen kommer utredningen att "råka" försvinna alternativt "glömmas bort", men det vore onekligen intressant om detta kunde prövas i domstol.

Uppdatering: Nu skriver även DN om TPBs anmälan. E24 skriver också om TPBs anmälan.

torsdag 20 september 2007

God företagsamhet i flera bemärkelser

Det är alltid roligt att läsa om svenska företag som det går bra för och som ser ljust på framtiden. Ett företag som ständigt vuxit sedan starten är min favorithamburgerkedja, mAx. Dagens Nyheter skriver nu om att mAx planerar att expandera till Riyad och Dubai och att målet är ett 50-tal restauranger inom de närmsta 5 åren.

Skoj!

Rättsstaten USA knakar i fogarna

Habeas corpus, den fängslades rätt att få veta orsaken till sitt fängslande samt möjligheten att få bemöta sina anklagelser i domstol, är en grundsten i alla moderna rättsstater. Därför var det tragiskt när USAs kongress förra året upphävde den för de krigsfångar som sitter inspärrade på Guantanamo Bay.

Än mer tragiskt är det att USAs senat nu röstat nej till att återinföra habeas corpus; visserligen röstade en majoritet för att återinföra habeas corpus, men det var inte tillräckligt; det hade krävts 4 röster till för att förslaget skulle gå igenom. Heder till de som röstade för ett återinförande - de som röstade emot bör dock ta sig en funderare på vilket slags samhälle de egentligen vill företräda.

lördag 15 september 2007

Vilks - en frihetens hjälte

Varje gång yttrandefriheten, religionsfriheten eller tryckfriheten sätts på prov blir det nästan så att jag håller andan, smått rädd att den skall inskränkas av förhastade beslut av rädda beslutsfattare.

I och med Lars Vilks rondellhundar och publiceringen av dessa finns det en risk att alla tre sätts på prov.

Till skillnad från Socialdemokratiska påtryckningar i situationen med de danska Muhammedbilderna, verkar dock vår nuvarande regering hålla vantarna i styr, så tryckfriheten verkar i alla fall inte hotad. Skönt, mycket skönt. Men det är nog för tidigt att blåsa faran över.

Hur är det då med yttrandefriheten? Tja, det verkar inte finnas några interna hot mot den, men Lars Vilks har nu blivit mordhotat och fått ett pris på sitt huvud. Dessutom har Svenska företag hotats. Oroande. Förhoppningsvis leder dock inte detta till att Vilks tystnar.

Religionsfriheten då? Än så länge har den inte ifrågasatts, förhoppningsvis gör den inte heller det på grund av detta. För även om det i detta fall är islamistiska extremiströrelser som står för hoten.

Men att Vilks inte bara vågat sig på detta, utan även vägrar att be om ursäkt, visar att han är en sann hjälte.

torsdag 13 september 2007

Svartmålningsiver

I sin iver att utmåla varje nyutnämnd minister som brottslingar har nu Socialdemokraterna, genom Marita Ulvskog, uttalat sig om den nya handelsministern.

Det mest talande i Ulvskogs kommentar är nog det här:
Det verkar vara svårt för Reinfeldt att hitta företrädare för moderaterna som inte har höga taxeringsvärden på sina hus och som inte har anlitat svart arbetskraft i sin tidigare historia.

Vad är det för fel med att ha högt taxeringsvärde på sitt hus? Är det den svenska avundsjukan som lyser igenom, månne? Hur högt är förresten taxeringsvärdet på Göran Perssons lyxbygge?

Att Björling anlitat svart arbetskraft är beklagligt (är dock tämligen säker på att många av de tidigare Socialdemokratiska ministrarna gjort detsamma vid renovering, barnpassning eller liknande; kanske har de åkt svarttaxi nån gång?), om än begripligt (med tanke på de skattenivåer vi har i det här landet - de nya lättnaderna för hushållsnära tjänster kommer dock förhoppningsvis att förbättra situationen avsevärt).

Med tanke på den historia av skattebrott, snatteri annat liknande som Socialdemokraternas partiledare har, kanske de skall ta börja med att kräva sin egen partiledares avgång istället?

tisdag 11 september 2007

Snart hittar du *bara* porr på nätet

Ännu ett förslag som vill inskränka vår frihet, med "anti-terrorism" som förevändning. Nu vill EUs kommissionär för justitie- och säkerhetsfrågor, Franco Frattini, att webbsökningar efter bombrecept skall blockas (Reuters). DNs artikel finns här och SvDs artikel här.

Självklar kommer förslaget att hindra några enstaka ungdomar från att bygga rörbomber, men förmodligen kommer de flesta istället att tanka ned The Anarchist Cookbook via något lämpligt fildelningsnät. Men tror han verkligen på fullt allvar att Al Qaida och andra terrororganisationer sitter och surfar fram sina bombrecept (och för den delen, att de låter censur av sökningar stoppa dem)?

Vad näst? Bokbränning? Förbud mot kemilektioner rörande oxiderande och reaktiva ämnen?

Artikeln nämner även än fler intrång i flygpassagerarnas integritet. Suck.

Det enda i artikeln som är positivt är förslaget att larma alla EU-länders poliskårer om stölder av sprängämnen. Det är ett bra förslag; rimligtvis bör det gälla även stölder av större mängder vapen.

lördag 8 september 2007

Insyn i övervakningen?

Nu skall vi få en myndighet som kontrollerar övervakningen. Visserligen är det trevligt att äntligen få svar på frågan "Vem övervakar de som övervakar?", men bäst vore det om detta inte behövdes överhuvudtaget.

fredag 7 september 2007

... Men trist statistik från Sverige

Polisen slår "rekord" i avlyssning. I fjol beviljades polisen polisen avlyssning av nästan 900 personer, övervakande av ytterligare 226 personers samtal och kameraövervakning av 53 personer.

38% av de beviljade avlyssningarna har inte lett till något resultat, vilket innebär att antingen är 1/3 av de avlyssnade oskyldiga, eller också är de smarta nog att inte diskutera brott över telefon. Detta innebär att en mängd oskyldiga svenskar får sin integritet kränkt.

Den här statistiken inbegriper ju dessutom enbart telefon och kameraövervakning i polisiär tappning. Förutom detta förekommer all den avlyssning som FRA ägnar sig åt, samt all den privat kameraövervakning som förekommer i banklokaler, taxibilar, butiker, bensinmackar, tunnelbana, ... Listan kan göras lång. Visserligen har vi inte sjunkit ned till Londons ytterst låga nivå (där i princip allt är kameraövervakat), men det råder inget tvivel om att beslutsfattare, såväl från stat såväl som privat, anser att ändamålen helgar medlen och att den personliga integriteten är lite eller inget värd i jämförelse med en vag känsla av trygghet.

Goda nyheter från USA...

Stora delar av Patriot Act, en stor lunta som klubbades igenom som panikreaktion efter 11 september, innehåller lagar, expanderade myndighetsbefogenheter och inskränkningar i individens rättigheter som det borde vara uppenbart strider mot författningen, men i jakten på terrorister kan man offra nästan vad som helst.

Nu har dock i alla fall en del av Patriot Act förklarats som icke-konstitutionell. Bra så!

Nu kan man bara önska att hanteringen av "fientliga stridande" på Guantanamo Bay förklaras författningsvidrig också.

tisdag 4 september 2007

Ett idiotiskt förslag, men ljus i mörkret finns

Igår presenterade Cecilia Renfors sin rapport om fildelning, där hon föreslår att operatörerna skall tvingas till att säga upp abonnenter som laddar ned (eller delar ut) upphovsrättsskyddat material.

Det är fascinerande att förslag som skulle vara helt otänkbara i andra sammanhang läggs fram så lättvindigt när Internet är inblandat.

Skulle någon komma på tanken att föreslå att all post som skickas skall öppnas och kontrolleras så att innehållet inte bryter mot upphovsrättslagen (nån kan ju ha fått för sig, hemska tanke!, att ta ett foto av ett konstverk)? Skulle inte tro det.

Skulle någon komma på tanken att föreslå att alla platser, såväl offentliga som privata, skall övervakas med kamera och mikrofoner (dvs motsvarigheten till vad FRA gör med Internettraffik)? Nej, då skulle minsann Stasi-jämförelserna hagla.

Men när tekniken bakom kommunikationen är så där lagom obegriplig för både lagstiftarna och majoriteten av befolkningen då blir det plötsligt helt OK att lägga fram de mest befängda förslag. Tidigare har det bland annat föreslagits att musik- och filmbranschernas intresseorganisationer skall ha rätt att jaga fildelare, dvs sådant som normalt sett kallas medborgargarden.

Det finns dock några små ljus i mörkret. Centerpartiet hotar att stoppa förslaget och anser att det både är ett intrång i människors liv och att det inte känns rättssäkert. Folkpartiet har också invändningar och Inger Davidsson, KD, är även hon skeptisk även om hon inte hunnit läsa igenom förslaget ordentligt och därför inte vill ta slutgiltig ställning. Moderaternas talesman är dock (tyvärr) försiktigt positiv till förslaget.
 
Rösta på Piratpartiet till EU-parlamentet